Fidos Hundquiz

Förgiftningssymptom kan hunden få av att ha ätit?

Vilken ras har bara Danmark som hemland?

Tax, Finsk Stövare och Bayersk Viltspårhund tillhör samma rasgrupp, vilken?

Hur ofta bör man se över och klippa/fila hundens klor?

HCC ( hepatitis contagiosa canis ) är en smittsam inflammation i ?

Vilken hundras är inte ämnad för rent vattenarbete?

På hur mycket längre håll än människan, kan hundar uppfatta ljud?

Etologi är läran om djurens beteende, när kom denna vetenskap till?

Man lär en hund att gå Fot, genom att?

Vilken hastighet kan en vältränad Greyhound komma upp till?