Fidos Hundquiz

Vilken ras är seriehunden Pongo?

England var först med agility, vilket land följde efter, först?

Varför skall hundar helst inte dricka salt havsvatten?

Vilken ras har inte kringlad svans, av följande?

På hur mycket längre håll än människan, kan hundar uppfatta ljud?

Vilken av följande raser finns inte, är en "fantasiras"?

Hur ofta bör man se över och klippa/fila hundens klor?

Kan hundar bli solbrända, i så fall vilka?

I vilken ordning prioriterar hunden sina sinnen för kommunikation?

Hundar tål inte att äta, vilket alternativ är riktigt?