Fidos Hundquiz

Vilket påstående stämmer för rasgruppen Fårvallande hundar?

Varför bör man ha ett högt promenadtempo när man är ute med hunden?

För en hund som ätit råttgift, så verkar en viss vitamin som motgift, vilken?

Man talar om hundens fyra F, Fågel, Fisk, Får & Fläsk ben,  de är farliga för hunden att äta/gnaga på, varför?

Vilken ras har bara Danmark som hemland?

Vilken hundras, av dessa tre, är inte i samma rasgrupp?

Choklad är giftigt för hundar, vilket är det giftiga ämnet?

Vad menas med hundens "spökålder" ?

Hund som viftar på svansen, är?

Vissa raser föds i större utsträckning än andra döva, vilka?