Fidos Hundquiz

Vilket år hölls den första Svenska hundutställningen?
Hund som viftar på svansen, är?
Vilken ras är seriehunden Pongo?
Vad gillar Samojedhunden, att arbeta med?
Kan hundar bli solbrända, i så fall vilka?
Hur blir man ledare i en flock med hund?
Man lär sin hund bäst vem som är ledare i flocken, genom att?
Vad kallas "canin-tanden" i vardagslag?
Vilken del av hunden kan med ett annat namn kallas "stop" ?
För en hund som ätit råttgift, så verkar en viss vitamin som motgift, vilken?