Fidos Hundquiz

När man korrigerar hunden, för fel beteende, då är det bäst att?
Vad är en Dummie?
Man lär en hund att gå Fot, genom att?
Varför bör man ha ett högt promenadtempo när man är ute med hunden?
I vilken ordning prioriterar hunden sina sinnen för kommunikation?
HCC ( hepatitis contagiosa canis ) är en smittsam inflammation i ?
Hur mycket vatten består en vuxen hund av?
Vilken del av hunden kan med ett annat namn kallas "stop" ?
Till vilken grupp hör Bearded collie?
Eurasier avlades fram ur tre raser, vilka?